Izvēlne
Jūsu grozs

Noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka SIA SMARTECH (turpmāk – „Pārdevējs“) interneta veikala pakalpojuma (turpmāk – „Pakalpojums”) izmantošanas kārtību. Ja lietotājs reģistrējas Pakalpojuma saņemšanai vai pērk preci ar Pakalpojuma palīdzību (turpmāk – „Pircējs”), tas nozīmē, ka viņš piekrīt Pakalpojuma noteikumiem un apņemas tos izpildīt.

1.2. Pārdevēja uzņēmuma dati: SIA SMARTECH, reģistrācijas numurs 40003686167, Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV2121.

1.3. Visas tiesības, kas attiecas uz Pakalpojuma saturu, pieder Pārdevējam. Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas. Noteikumi ir pieejami interneta vietnē https://agritex.lv.

 

2. KLIENTA INFORMĀCIJA

2.1. Pircējs - juridiska vai fiziska persona.

2.2. Pircēja personīgā informācija tiek apkopota un uzglabāta datu bāzē, ievērojot datu aizsardzību regulējošo likumdošanu.

2.3. Pircējam ir tiesības mainīt un dzēst no reģistra savus personas datus.

 

3. PREČU PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE

3.1. Pasūtījumi tiek piegādāti Eiropas Savienības (Šengenas zonā) un Latvijas teritorijā.

3.2. Cenas par preci mājaslapā tiek norādītas ar PVN un bez piegādes izmaksām.

3.3. Jebkurš cenu piedāvājums, kas ir izteikts e-pastā, ir spēkā 30 dienas.

3.4. Pircējs var veikt pasūtījumu interneta veikalā reģistrējoties, kā arī bez reģistrēšanās. Pasūtījums ir spēkā, kad tas ir apstiprināts ar Pārdevēja e-pastu, kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.5. Ja pasūtītās preces vai kāda no tām pasūtījuma brīdī neatrodas noliktavā un Pārdevējs to nevar piegādāt noteiktajā termiņā, tad Pārdevējs atsevišķi informē Pircēju par šo preču piegādes laiku.

3.6. Preču piegāde notiek, ja ir izpildīts 4. punkts. 

3.7. Preces var saņemt veikalā SIA SMARTECH, Omniva vai DPD pakomātos vai Pircēja norādītā adresē, izmantojot kurjera pakalpojumus.

3.8. Veiktos pasūtījumus https://agritex.lv apstrādā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti nākamajā darba dienā. Tas ir piemērojams arī tad, ja ir izvēlēts "Saņemt pasūtījumu veikalā SIA SMARTECH”

3.9. Preču saņemšana no pakomāta.

3.9.1. Piegādājot preces uz Pircēja izvēlēto pakomātu, preču cenai tiek pieskaitīti piegādes izdevumi.

3.9.2. Pircējs tiek informēts par preču piegādi uz norādīto pakomātu ar SMS ziņojuma starpniecību uz Pircēja pirkuma veikšanas laikā norādīto telefona numuru. Nosūtītais SMS ziņojums satur unikālo durvju kodu pakomāta atvēršanai.

3.10. Preču saņemšana ar kurjera starpniecību.

3.10.1. Piegādājot preces ar kurjera pakalpojumu starpniecību, preču cenai tiek pieskaitīti piegādes izdevumi. 

3.10.2. Kurjers preces piegādā piecu darba dienu laikā. Kurjers preces piegādā darbdienās no plkst. 10.00 līdz 21.00. Kurjers pirms piegādes veikšanas pa telefonu vienojas ar Klientu par precīzu piegādes laiku. 

3.11. Preču pārbaude.

3.11.1. Saņemot preces, Pircējs apņemas uzmanīgi atvērt iepakojumu, nebojājot ne iepakojumu, ne preci. Ja Pircējs aiz neuzmanības ir sabojājis iepakojumu un produkta iepakojumu bija iespējams atvērt bez tā bojāšanas, SIA SMARTECH ir tiesības pieprasīt bojājumu radīto zaudējumu kompensāciju, gadījumā, ja Pircējs preces atgriež atpakaļ SIA SMARTECH.

3.11.2. Ja, saņemot preces, Pircējs konstatē, ka viņam ir piegādātas defektīvas vai pirkumam (pasūtījumam) neatbilstošas preces, vai arī preces nesasniedz Pircēju labā stāvoklī vai iepakojums ir atvērts (vai acīmredzami bojāts), Pircējs nekavējoties par notikušo informē SIA SMARTECH pa e-pastu info@agritex.lv vai tel. nr. +371 25643067.

3.12. Ja Pircējs neierodas saņemt preci, apkalpošanu vai remontu, Pārdevējs apņemas glabāt preci 90 dienas. Beidzoties 90 dienu termiņam, Pārdevējam ir tiesības pārdot preci, lai segtu Pārdevēja izdevumus un zaudējumus. 

 

4. APMAKSA PAR PRECĒM

4.1. Iegādājoties preces https://agritex.lv, rūpīgi jāaizpilda visi pirkuma noformēšanai nepieciešami dati. 

4.2. Lai veiktu maksājumu, Pircējs pirkuma veikšanas brīdī tīmekļa vietnē izvēlas vēlamo maksāšanas veidu:

4.2.1. Ar kredītkarti (Visa vai MasterCard).

4.2.2. Ar priekšapmaksas rēķinu. Izvēloties apmaksas veidu “Priekšapmaksas rēķins”, rēķins tiks sagatavots un nosūtīts uz Pircēju reģistrēto e-pastu. Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas Pārdevēja bankas kontā. 

4.3. Pircējam pavadzīme tiek nosūtīta kopā ar precēm.

 

5. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

5.1. Pircējs nevar atcelt pasūtījumu, kas jau ir iesniegts un apmaksāts. Pircējiem, kuri ir fiziskas personas un kuri iegādājas preces nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk tekstā – “Patērētājs”), ir atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 5.2. līdz 5.5. punktā norādītajai kārtībai.

5.2. Patērētājam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža. Prece nedrīkst būt bojāta, tai jābūt nelietotai, oriģinālajā iepakojumā un pārdošanai paredzētajā izskatā. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

5.3. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pārdevējs ir jāinformē 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, aizpildot atteikuma formu un nosūtot to uz Pārdevēja klientu servisu. Atgriežamā prece ir jānogādā Pārdevējam 10 dienu laikā pēc atteikuma apstiprinājuma saņemšanas.

5.4. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, kas satur preces, kas nav bijušas pieejamas vai ir speciāli pasūtītas Pircējam, tad pasūtījuma atcelšanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības Pircējam piemērot atcelšanas maksu, lai segtu ar to saistītos zaudējumus.

5.5. Prece tiek uzskatīta par atgrieztu brīdī, kad tā ir fiziski piegādāta Pārdevējam.

5.6. Izdevumus par preces nogādāšanu atpakaļ Pārdevējam sedz Pircējs.

5.7. Preces cena Patērētājam tiek atmaksāta ne vēlāk kā 30 dienu laikā no rakstveida atteikuma nosūtīšanas brīža ar nosacījumu, ka prece ir atgriezta Pārdevējam un ir ievēroti 5.2. punktā norādītie noteikumi.

 

6. PRECES UN PAKALPOJUMA KVALITĀTE UN GARANTIJA

6.1. Pārdevējs precēm un pakalpojumiem dod garantiju, kuras termiņu nosaka attiecīgā ražotāja rūpnīcas noteikumi.

6.2. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci vai pakalpojumu Pircējam. Pārdevējs nekompensē preču garantijas remonta laikā nesaņemtos ienākumus, kā arī izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu.

6.3. To preču rezerves daļas, kuras garantijas laikā ir kļuvušas nelietojamas nekvalitatīva materiāla, konstrukcijas vai montāžas rezultātā, tiek nomainītas. Garantija neattiecas uz tām preces detaļām, kuras kļuvušas nelietojamas dabiskā nolietojuma vai lietošanas instrukcijas noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā.

6.4. Garantija netiek piešķirta, ja defekts radies nepareizas izmantošanas, apkopes un citu objektīvo faktoru rezultātā (mitrums, paaugstināta temperatūra, dabīgais nodilums u.c.), kā arī nesedz izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma vai vandālisma rezultātā. Garantija nav spēkā arī tad, ja prece nav apkalpota saskaņā ar apkalpošanas grāmatas, izmantošanas instrukcijas, ekspluatācijas noteikumiem, kā arī gadījumos, ja Pircējs nav izpildījis vispārējo noteikumu punktos 6.5., 6.6. un 6.7. noteikto.

6.5. Ja preces darbā tiek konstatēti trūkumi, Pircējam nekavējoties jāpārtrauc tās ekspluatācija un nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju.

6.6. Lai apstiprinātu garantijas prasību, prece jāuzrāda tādā stāvoklī, kādā tā bija preces sabojāšanās brīdī.

6.7. Preci var remontēt tikai pie Pārdevēja, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams sakarā ar preces vai bojājuma īpatnībām.

 

7. PREČU APRAKSTS

7.1. Visi paraugi, zīmējumi, aprakstošie materiāli, specifikācijas un reklāma, ilustrācijas, kas ietvertas pakalpojuma sniedzēja katalogos vai brošūrās, tiek izdotas vai publicētas vienīgi ar mērķi sniegt aptuvenu priekšstatu par tajās aprakstītajām precēm. Preces attēlam ir ilustratīva nozīme.

 

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Pārdevējs nav atbildīgs par kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (Force Majeure) gadījumā.

8.2. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā tos neizdodas novērst, tie tiek izskatīti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot portālu, Tu apliecini, ka piekrīti sīkdatņu izmantošanu saskaņā ar sīkdatņu politikas noteikumiem.